Hannover Living: Hannover Living Logo

data beskyttelse

Data beskyttelse

 1. Databeskyttelse på et øjeblik

Generelle noter
De følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger vores hjemmeside. Personlige data er alle data, hvormed du kan identificeres personligt. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse henvises til vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.
Dataindsamling på vores hjemmeside
Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?
Databehandling på dette websted udføres af webstedets operatør. Du kan finde hans kontaktoplysninger i aftrykket på denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine data?
På den ene side indsamles dine data, når du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.
Andre data indsamles automatisk af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er hovedsageligt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?
En del af dataene indsamles for at sikre fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?
Du har til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personlige data. Du har også ret til at anmode om korrektion, blokering eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket til dette formål og for yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Tredjeparts analyseværktøjer og værktøjer
Når du besøger vores hjemmeside, kan din surfingadfærd evalueres statistisk. Det sker primært ved hjælp af cookies og såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfingadfærd er som regel anonym; surfingadfærden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge bestemte værktøjer. Du finder detaljerede oplysninger om dette i den følgende databeskyttelseserklæring.
Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi vil informere dig om indsigelsesmulighederne i denne databeskyttelseserklæring.

 1. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

data beskyttelse
Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring.
Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personlige data. Personlige data er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål det sker.
Vi vil gerne påpege, at datatransmission på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Note om det ansvarlige organ
Den dataansvarlige for denne hjemmeside er:

Hannover Marketing & Tourism GmbH
Administrerende direktør Hans Christian Nolte
Vahrenwalder Str. 7
30165 Hanover
Telefon: 0511-1234900
E-mail: info@hannover-marketing.de

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser eller lignende).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling
Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du allerede har givet. Til dette formål er en uformel kommunikation via e-mail til os tilstrækkelig. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed
I tilfælde af overtrædelse af databeskyttelsesloven har den berørte person ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelsesspørgsmål er den statslige databeskyttelseskommissær i den føderale stat, hvor vores virksomhed er baseret. En liste over databeskyttelsesansvarlige og deres kontaktoplysninger kan findes på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering
Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje. Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, blokering, sletning
Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine gemte personlige data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og, hvis det er relevant, en ret til korrektion, blokering eller sletning af disse data. Til dette formål såvel som for yderligere spørgsmål om emnet personoplysninger kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket.

Indsigelse mod reklame-e-mails
Brug af kontaktdata offentliggjort inden for rammerne af aftryksforpligtelsen til at sende reklame- og informationsmateriale, der ikke udtrykkeligt er blevet anmodet om, er hermed forbudt. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, såsom spam-e-mails.

 1. Databeskyttelsesansvarlig

Databeskyttelsesrådgiver påkrævet ved lov
Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.
Hannover Marketing & Tourism GmbH
Databeskyttelsesansvarlig André Lawiszus
Vahrenwalder Str. 7
30165 Hanover
Telefon: 0511-12349023
E-mail: datenschutz@hannover-marketing.de

 1. Dataindsamling på vores hjemmeside

Småkager
Nogle af internetsiderne bruger såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer og gemmes af din browser.
De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "session cookies". De slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din terminal, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg.
Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.
Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, du har anmodet om (f.eks. indkøbskurvfunktion), gemmes på grundlag af art. 6 (1) lit. f DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at gemme cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfingadfærd), behandles disse separat i denne databeskyttelseserklæring.
 

 1. Sociale medier

Facebook-plugins (Like & Share-knap)
Plugins fra det sociale netværk Facebook, udbyder Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, er integreret på vores sider. Du kan genkende Facebook-plugins på Facebook-logoet eller "Like"-knappen på vores side. Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Når du besøger vores sider, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren via plugin'et. Facebook modtager derved den information, at du har besøgt vores side med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knappen "Synes godt om", mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet af vores sider på din Facebook-profil. Dette gør det muligt for Facebook at forbinde besøget på vores sider med din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Facebooks brug af dem. Du kan finde flere oplysninger om dette i Facebooks privatlivspolitik på: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne henføre dit besøg på vores sider til din Facebook-brugerkonto, bedes du logge ud af din Facebook-brugerkonto.

Instagram-plugin
Funktioner fra Instagram-tjenesten er integreret på vores sider. Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet på vores sider til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. På den måde kan Instagram forbinde besøget på vores sider med din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Instagrams brug af dem.
For mere information, se venligst Instagrams privatlivspolitik: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Brug af chatbotten "Hanno"

Vi bruger chatbotten "Hanno" fra Dr. Schengber & Friends GmbH, Schorlemerstr. 12-14, D-48143 Münster (DSaF) på vores hjemmeside for at forbedre tilgængeligheden og kommunikationen med brugere og interesserede parter.

Information om databeskyttelse hos udbyderen DSaF kan findes her: https://botcamp.ai/datenschutz/

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med DSaF, som giver tilstrækkelige garantier for databehandling, der overholder databeskyttelsesbestemmelserne og er sikker.

Den chatbot-software, der bruges på dette websted, bruger maskinlæring til bedre at forstå og reagere på brugerinput. Til dette formål sendes input til eksterne servere og analyseres der. Det er den eneste måde at få chatbotten til at fungere på. Der anmodes ikke om eller kræves personlige data på noget tidspunkt i chatbotten. Brugerne kan derfor ikke identificeres, så længe de ikke indtaster nogen personlige data. De indtastede ikke-personlige data bruges til læringsformål og gemmes til træningsformål. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Din IP-adresse indsamles af systemet under brug.

Formål med databehandling
Brugen af chatbots hjælper os med at svare hurtigt og pålideligt på brugerforespørgsler på vores hjemmeside og øger dermed brugervenligheden og tilgængeligheden. I sidste ende tjener brugen også vores reklame- og markedsføringsinteresser, da det gør det muligt for os at komme i kontakt med folk, der er interesseret i vores tjenester, hurtigere og mere effektivt. Indsamlingen af din IP-adresse tjener til at skelne dig fra andre besøgende og chattere, så flere chats ikke åbnes på samme tid af den samme bruger. Hvis du indtaster yderligere data i chatvinduet, er dette frivilligt, og formålet bestemmes af din anmodning.

Retsgrundlag for databehandling
Databehandlingen udføres på det juridiske grundlag i art. 6(1)(f) GDPR. Vores legitime interesse i denne databehandling ligger i de førnævnte formål og i overhovedet at kunne behandle din forespørgsel.

Varighed af opbevaring
Dataene og indholdet af chats gemmes på DSaF-serverne af systemet i maksimalt 3 måneder, i nogle tilfælde slettes de også tidligere ved manuel sletning af os.

Ellers gemmer vi de data, der er indsamlet på grundlag af en legitim interesse, indtil den legitime interesse ikke længere eksisterer, en overvejelse kommer til en anden konklusion, eller du effektivt har indgivet en indsigelse i overensstemmelse med artikel 21 i GDPR (se den visuelt fremhævede "Ret til at gøre indsigelse mod behandling på grundlag af legitim interesse" under C.). Det gennemgås regelmæssigt, mindst en gang om året, om den legitime interesse stadig eksisterer. Vores interesse er især ikke længere til stede, hvis dataene ikke længere er tilstrækkeligt relevante for os med hensyn til analyse og statistik over brug af hjemmesiden på grund af tidens gang, hvilket kan antages senest efter tre år.

Mulighed for indsigelse og fjernelse
Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig. Hvis vi ikke kan påvise tvingende legitime grunde til yderligere behandling, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, vil vi ikke længere behandle dine data (se artikel 21 i GDPR). Du kan kontakte os pr. post eller e-mail for at gøre dette. Med indsigelsen slutter vores samtale dog også.

Alle personlige data, der er gemt i forbindelse med kontakt til os, slettes i dette tilfælde, forudsat at der ikke er nogen indikationer på kontraktlige garanti- eller ansvarskrav, eller at vi ikke har nogen krav mod dig. I alle andre tilfælde vil dataene blive blokeret, så kun vores ledelse har adgang til disse data og kun med henblik på de lovbestemte opbevaringsårsager eller med henblik på forsvar eller hævdelse af faktiske eller potentielle krav indtil udløbet af forældelsesfristen (se ovenfor vores oplysninger om opbevaringens varighed).

Privatlivspolitik for urbnups
I det omfang vi bruger urbnups' tjenester på vores websted, gælder følgende også
følgende databeskyttelseserklæring. urbnups udbyder forskelligt indhold inden for digital
Turisme, som du kan bruge som vores brugere.
urbnups indsamler og behandler følgende data, som er teknisk nødvendige for at give dig
vise den ønskede service og sikre stabilitet og sikkerhed
(Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f i GDPR):
- IP-adresse
- Dato og tidspunkt for henvendelsen
- Tidszoneforskel til Greenwich Mean Time (GMT)
- Indholdet af anmodningen (specifik side)
- Adgangsstatus/HTTP-statuskode
- Mængden af data, der overføres i hvert tilfælde
- Hjemmeside, som anmodningen kommer fra
- Browser
- Operativsystemet og dets grænseflade
- Sprog og version af browsersoftwaren.
- Den IP-adresse, der overføres af din browser, deles ikke med andre data, vi har.
indsamlede data flettes sammen.
Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data og databehandlingen hos
udbydere, og vi er heller ikke bekendt med det fulde omfang af dataindsamlingen, formålene med
behandling eller opbevaringsperioder.
Retsgrundlaget for brugen af urbnups' tjenester er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f, i GDPR.
Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamling og -behandling
af urbnups kan findes i udbyderens privatlivspolitik. Der er
finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder og forpligtelser i denne forbindelse.
Indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv.
Privatlivspolitik for urbnups UG (haftungsbeschränkt),

Ansvarsfraskrivelse

 1. Chatbotten lærer af brugernes og redaktørernes adfærd og kommunikation. Den kan derfor være i stand til at komme med udsagn som:
 2. a) opfattes som upassende,
 3. b) som ikke er aktuelle,
 4. c) som ikke er komplette,
 5. d) som ikke er faktuelt korrekte.

Især gives der ingen garanti for dette,

 1. at de steder, du leder efter, kan nås når som helst.
 2. at åbningstiderne er opdaterede.
 3. at (entré)priserne er opdaterede.
 4. at begivenhederne finder sted.

I tvivlstilfælde skal nøjagtigheden af den AI-genererede information verificeres af den person, der bruger den.

 1. Udbyderen udelukker hermed udtrykkeligt ethvert ansvar for chatbottens udsagn. Ansvarskrav i forbindelse med materielle eller immaterielle skader forårsaget af brug eller manglende brug af de leverede oplysninger eller ved brug af forkerte eller ufuldstændige oplysninger er grundlæggende udelukket, medmindre der er bevis for forsæt eller grov uagtsomhed. Alle tilbud er uforpligtende og med forbehold for ændringer. I særdeleshed gives der ingen garanti.

 

Hannover Marketing und Tourismus GmbH's serviceydelser

Komponenter fra virksomheden Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) er integreret på denne hjemmeside. HMTG's mål er at markedsføre de 21 kommuner i Hannover-regionen i hele landet. HMTG fungerer også som udbyder af turisttjenester og tilbyder alle tjenester i forbindelse med et ophold i Hannover-regionen med sit bytursteam (herunder salg af oplevelsespakker og byture), indkvarteringstjenester og turistinformation. Til dette formål bruger HMTG komponenter integreret af Iframes fra følgende virksomheder:

Hotelbookingplatform, oplevelsespakker, byture, online shop inkl. billetsalg

My.IRS GmbH
Dornierstr. 4
D-82178 Puchheim/GERMANY
E-mail: info@tomas-travel.com
Web: www.tomas-travel.com
Telefon: +49 89 84102045
Fax: +49 89 84102047
My.IRS GmbH's hjemsted: D-82178 Puchheim
Amtsretten i München, HRB 157049
Juridisk form: Selskab med begrænset ansvar (GmbH)

Betalingsmetoder via My.IRS GmbH

Datatrans (Mastercard, Visacard)
Datatrans AG
Kreuzbühlstrasse 26
CH-8008 Zürich
Schweiz
Handelsregister: Kanton Zürich, CH-400.3.008.700-8
Momsnummer (merværdiafgift): CHE-100.847.043 MOMS
Ledelse: Hanspeter Maurer, Bettina Reimers, Urs Kisling
Telefon: +41 44 256 81 91
Fax: +41 44 256 81 98
e-mail: Generelt: info@datatrans.ch

PayPal
På vores hjemmeside tilbyder vi bl.a. betaling via PayPal. Udbyderen af denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PayPal").
Hvis du vælger betaling via PayPal, vil de betalingsdata, du indtaster, blive overført til PayPal.
Overførslen af dine data til PayPal er baseret på art. 6, stk. 1, litra a i GDPR (samtykke) og art. 6, stk. 1, litra b i GDPR (behandling med henblik på opfyldelse af en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til databehandling. En tilbagekaldelse påvirker ikke effektiviteten af tidligere databehandlingsoperationer.
land i sigte AG
Brühlmatten 16
D-79295 Sulzburg/GERMANY
E-mail: info@land-in.sicht.de
Web: www.land-in-sicht.de
Telefon: +49 7634 56956-0
Fax: +49 7634 56956-99
Registreret kontor for land in sicht AG: D-79295 Sulzburg
Lokal domstol Freiburg i.Br., HRB 300725
Juridisk form: Aktieselskab (AG)

Del denne side

Whatsapp
E-mail

lignende indlæg

Søg