Hannover Living: Hannover Living Logo

gegevensbescherming

Gegevensbescherming

 1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onder deze tekst staat vermeld.
Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?
U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat hiervoor in het impressum staat vermeld en voor verdere vragen over gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en hulpmiddelen van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring over gegevensbescherming.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u over de bezwaarmogelijkheden in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 1. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De gegevensbeheerder voor deze website is:

Hannover Marketing & Toerisme GmbH
Algemeen directeur Hans Christian Nolte
Vahrenwalder Str. 7
30165 Hannover
Telefoon: 0511-1234900
E-mail: info@hannover-marketing.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen of dergelijke) vaststelt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In het geval van overtredingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokken persoon het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld.

Bezwaar tegen reclamemails
Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

 1. Functionaris voor gegevensbescherming

Functionaris voor gegevensbescherming wettelijk verplicht
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.
Hannover Marketing & Toerisme GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming André Lawiszus
Vahrenwalder Str. 7
30165 Hannover
Telefoon: 0511-12349023
E-mail: datenschutz@hannover-marketing.de

 1. Gegevensverzameling op onze website

Cookies
Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.
De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te leveren (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.
 

 1. Sociale media

Facebook-plugins (Vind ik leuk- en deelknop)
Plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, zijn op onze pagina's geïntegreerd. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Instagram-plugin
Op onze pagina's zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.
Als je bent ingelogd op je Instagram-account, kun je de inhoud van onze pagina's koppelen aan je Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Instagram.
Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Gebruik van de chatbot "Hanno

We gebruiken de chatbot "Hanno" van Dr Schengber & Friends GmbH, Schorlemerstr. 12-14, D-48143 Münster (DSaF) op onze website om de toegankelijkheid en communicatie met gebruikers en geïnteresseerden te verbeteren.

Informatie over gegevensbescherming bij de provider DSaF vindt u hier: https://botcamp.ai/datenschutz/

We hebben met DSaF een orderverwerkingscontract afgesloten dat voldoende garanties biedt voor een gegevensverwerking die voldoet aan de voorschriften voor gegevensbescherming en veilig is.

De chatbotsoftware die op deze site wordt gebruikt, maakt gebruik van machine learning om de input van gebruikers beter te begrijpen en erop te reageren. Hiervoor wordt de invoer naar externe servers gestuurd en daar geanalyseerd. Dit is de enige manier waarop de chatbot kan functioneren. Er worden op geen enkel moment persoonlijke gegevens gevraagd of vereist binnen de chatbot. Gebruikers kunnen dus niet worden geïdentificeerd zolang ze geen persoonlijke gegevens invoeren. De ingevoerde niet-persoonlijke gegevens worden gebruikt voor leerdoeleinden en opgeslagen voor trainingsdoeleinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) (f) GDPR. Uw IP-adres wordt door het systeem verzameld tijdens het gebruik.

Doel van gegevensverwerking
Het gebruik van chatbots helpt ons om snel en betrouwbaar te reageren op vragen van gebruikers op onze website, waardoor de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid worden vergroot. Uiteindelijk dient het gebruik ervan ook onze reclame- en marketingbelangen, omdat het ons in staat stelt om sneller en effectiever in contact te komen met mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten. Het verzamelen van uw IP-adres dient om u van andere bezoekers en chatters te onderscheiden, zodat niet meerdere chats tegelijkertijd door dezelfde gebruiker worden geopend. Als u verdere gegevens invoert in het chatvenster, is dit vrijwillig en wordt het doel bepaald door uw verzoek.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6(1)(f) GDPR. Ons legitieme belang bij deze gegevensverwerking ligt in de bovengenoemde doeleinden en in het feit dat we uw aanvraag überhaupt kunnen verwerken.

Duur van opslag
De gegevens en inhoud van de chats worden door het systeem maximaal 3 maanden opgeslagen op de servers van DSaF, in sommige gevallen worden ze ook eerder verwijderd door handmatige verwijdering door ons.

Anders bewaren we de gegevens die zijn verzameld op basis van een gerechtvaardigd belang totdat het gerechtvaardigd belang niet langer bestaat, een afweging tot een andere conclusie komt of je effectief bezwaar hebt gemaakt in overeenstemming met Art. 21 GDPR (zie het visueel uitgelichte "Recht op bezwaar tegen verwerking op basis van gerechtvaardigd belang" onder C.). Regelmatig, ten minste jaarlijks, wordt bekeken of het gerechtvaardigd belang nog steeds bestaat. Ons belang bestaat met name niet meer als de gegevens niet meer voldoende relevant voor ons zijn met betrekking tot de analyse en statistieken van het websitegebruik door het verstrijken van de tijd, wat uiterlijk na drie jaar kan worden verondersteld.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
Je hebt het recht om, op gronden die verband houden met jouw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Als wij geen dwingende legitieme redenen voor verdere verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, dan zullen wij uw gegevens niet langer verwerken (zie Art. 21 GDPR). Je kunt hiervoor per post of e-mail contact met ons opnemen. Met het bezwaar eindigt echter ook ons gesprek.

Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons worden in dit geval gewist, op voorwaarde dat er geen aanwijzingen zijn voor contractuele garantie- of aansprakelijkheidsclaims of dat wij geen claims tegen u hebben. In alle andere gevallen worden de gegevens geblokkeerd, zodat alleen ons management toegang heeft tot deze gegevens en alleen ten behoeve van de wettelijke bewaarplicht of ten behoeve van de verdediging of het geldend maken van bestaande of potentiële claims tot het verstrijken van de verjaringstermijn (zie hierboven onze informatie over de duur van de opslag).

Privacybeleid voor urbnups
Voor zover wij gebruik maken van de diensten van urbnups op onze website, geldt ook het volgende
de volgende gegevensbeschermingsverklaring. urbnups biedt diverse inhoud op het gebied van digitale
Toerisme, die je als onze gebruikers kunt gebruiken.
urbnups verzamelt en verwerkt de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u te voorzien van
de gewenste service weergeven en stabiliteit en veiligheid garanderen
(Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR):
- IP-adres
- Datum en tijd van de vraag
- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
- Toegangsstatus/HTTP-statuscode
- Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
- Website waar het verzoek vandaan komt
- Browser
- Besturingssysteem en zijn interface
- Taal en versie van de browsersoftware.
- Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gedeeld met andere gegevens waarover wij beschikken.
verzamelde gegevens worden samengevoegd.
We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking van
leveranciers, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de
verwerking of de opslagperioden.
De wettelijke basis voor het gebruik van urbnups diensten is Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR.
Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens
van urbnups kunt u vinden in het privacybeleid van de provider. Daar
vindt u ook meer informatie over uw rechten en plichten in dit verband.
Opties instellen om je privacy te beschermen.
Privacybeleid van urbnups UG (haftungsbeschränkt),

Disclaimer

 1. De chatbot leert van het gedrag en de communicatie van de gebruikers en zijn redacteuren. Het kan daarom uitspraken doen die:
 2. a) wordt gezien als ongepast,
 3. b) die niet actueel zijn,
 4. c) die niet volledig zijn,
 5. d) die niet feitelijk correct zijn.

Hiervoor wordt met name geen garantie gegeven,

 1. dat de plaatsen die je zoekt op elk moment bereikbaar zijn.
 2. dat de openingstijden up-to-date zijn.
 3. dat de (toegangs-)prijzen up-to-date zijn.
 4. dat gebeurtenissen plaatsvinden.

In geval van twijfel moet de juistheid van de door AI gegenereerde informatie worden geverifieerd door de persoon die de informatie gebruikt.

 1. De aanbieder sluit hierbij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor de uitspraken van de chatbot. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. In het bijzonder wordt geen garantie gegeven.

 

Diensten van Hannover Marketing und Tourismus GmbH

Op deze website zijn onderdelen van het bedrijf Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) geïntegreerd. HMTG heeft als doel de 21 gemeenten in de regio Hannover landelijk te vermarkten. HMTG treedt ook op als toeristische dienstverlener en biedt met zijn citytripteam (inclusief de verkoop van belevingspakketten en stadsrondleidingen), accommodatiediensten en toeristische informatie alle diensten aan die te maken hebben met een verblijf in de regio Hannover. Hiervoor gebruikt HMTG door Iframes geïntegreerde componenten van de volgende bedrijven:

Boekingsplatform voor hotels, belevenispakketten, stadsrondleidingen, online shop incl. ticketing

My.IRS GmbH
Dornierstr. 4
D-82178 Puchheim/DUITSLAND
E-mail: info@tomas-travel.com
Web: www.tomas-travel.com
Telefoon: +49 89 84102045
Fax +49 89 84102047
Maatschappelijke zetel van My.IRS GmbH: D-82178 Puchheim
Arrondissementsrechtbank München, HRB 157049
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH)

Betaalmethoden via My.IRS GmbH

Datatrans (Mastercard, Visacard)
Datatrans AG
Kreuzbühlstrasse 26
CH-8008 Zürich
Zwitserland
Handelsregister: kanton Zürich, CH-400.3.008.700-8
BTW-nummer (belasting over de toegevoegde waarde): CHE-100.847.043 BTW
Directie: Hanspeter Maurer, Bettina Reimers, Urs Kisling
Telefoon: +41 44 256 81 91
Fax: +41 44 256 81 98
e-mail: Algemeen: info@datatrans.ch

PayPal
Op onze website bieden we onder andere betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd).
Als je betaling via PayPal selecteert, worden de betalingsgegevens die je invoert doorgegeven aan PayPal.
De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming) en Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van de gegevensverwerking in het verleden.
land in zicht AG
Brühlmatten 16
D-79295 Sulzburg/DUITSLAND
E-mail: info@land-in.sicht.de
Web: www.land-in-sicht.de
Telefoon: +49 7634 56956-0
Fax: +49 7634 56956-99
Maatschappelijke zetel van land in sicht AG: D-79295 Sulzburg
Kantongerecht Freiburg i.Br., HRB 300725
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap (AG)

Deel deze pagina

Whatsapp
E-mailen

soortgelijke berichten

Zoekopdracht