Hannover Living: Hannover Living Logo

Ochrona danych

Ochrona danych

  1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne
Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności wymienioną poniżej tego tekstu.
Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce tej witryny.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?
Z jednej strony dane użytkownika są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.
Inne dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?
Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej zachowanie użytkownika podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania użytkownika podczas surfowania nie można prześledzić wstecz. Użytkownik może sprzeciwić się takiej analizie lub zapobiec jej poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.
Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

  1. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego
Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

Hanover Marketing & Tourism GmbH
Dyrektor zarządzający Hans Christian Nolte
Vahrenwalder Str. 7
30165 Hanower
Telefon: 0511-1234900
E-mail: info@hannover-marketing.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalny komunikat przesłany do nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail
Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niniejszym zabronione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

  1. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w naszej firmie.
Hanover Marketing & Tourism GmbH
Inspektor ochrony danych André Lawiszus
Vahrenwalder Str. 7
30165 Hanower
Telefon: 0511-12349023
E-mail: datenschutz@hannover-marketing.de

  1. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie
Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.
Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.
Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.
Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W zakresie, w jakim przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.
 

  1. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk "Lubię to" i "Udostępnij")
Wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, są zintegrowane na naszych stronach. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Gdy użytkownik odwiedza nasze strony, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że użytkownik odwiedził naszą stronę wraz z adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Lubię to" na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook mógł przypisać jego wizytę na naszych stronach do jego konta użytkownika na Facebooku, powinien wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczka Instagram
Funkcje usługi Instagram są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Umożliwi to Instagramowi powiązanie wizyty na naszych stronach z kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.
Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Korzystanie z chatbota "Hanno"

Korzystamy z chatbota "Hanno" firmy Dr Schengber & Friends GmbH, Schorlemerstr. 12-14, D-48143 Münster (DSaF) na naszej stronie internetowej w celu poprawy dostępności i komunikacji z użytkownikami i zainteresowanymi stronami.

Informacje na temat ochrony danych u dostawcy DSaF można znaleźć tutaj: https://botcamp.ai/datenschutz/

Zawarliśmy z DSaF umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia wystarczające gwarancje przetwarzania danych zgodnego z przepisami o ochronie danych i bezpiecznego.

Oprogramowanie chatbota używane na tej stronie wykorzystuje uczenie maszynowe, aby lepiej zrozumieć i reagować na dane wprowadzane przez użytkownika. W tym celu dane wejściowe są wysyłane na zewnętrzne serwery i tam analizowane. Jest to jedyny sposób na umożliwienie działania chatbota. Żadne dane osobowe nie są wymagane w żadnym momencie działania chatbota. Użytkownicy nie są zatem identyfikowalni, o ile nie wprowadzą żadnych danych osobowych. Wprowadzone dane nieosobowe są wykorzystywane do celów edukacyjnych i przechowywane do celów szkoleniowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Adres IP użytkownika jest gromadzony przez system podczas użytkowania.

Cel przetwarzania danych
Korzystanie z chatbotów pomaga nam szybko i niezawodnie odpowiadać na zapytania użytkowników na naszej stronie internetowej, zwiększając w ten sposób przyjazność dla użytkownika i dostępność. W ostatecznym rozrachunku ich wykorzystanie służy również naszym interesom reklamowym i marketingowym, ponieważ umożliwia nam szybszy i skuteczniejszy kontakt z osobami zainteresowanymi naszymi usługami. Gromadzenie adresu IP służy do odróżnienia użytkownika od innych odwiedzających i czatujących, aby ten sam użytkownik nie otworzył kilku czatów w tym samym czasie. Podanie dodatkowych danych w oknie czatu jest dobrowolne, a jego cel jest określony przez użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6(1)(f) RODO. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych wynika z wyżej wymienionych celów i możliwości przetworzenia zapytania.

Czas przechowywania
Dane i treść czatów są przechowywane na serwerach DSaF przez system przez maksymalnie 3 miesiące, w niektórych przypadkach są również usuwane wcześniej przez ręczne usunięcie przez nas.

W przeciwnym razie przechowujemy dane zebrane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu do czasu, gdy prawnie uzasadniony interes przestanie istnieć, rozważania doprowadzą do innego wniosku lub użytkownik skutecznie wniesie sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO (patrz podkreślone wizualnie "Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu" w punkcie C.). Regularnie, co najmniej raz w roku, sprawdzamy, czy uzasadniony interes nadal istnieje. W szczególności nasz interes przestaje istnieć, jeśli dane nie są już dla nas wystarczająco istotne w odniesieniu do analizy i statystyk korzystania ze strony internetowej ze względu na upływ czasu, co można założyć najpóźniej po trzech latach.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania przez nas dotyczących go danych osobowych. Jeśli nie będziemy w stanie wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, zaprzestaniemy przetwarzania jego danych (zob. art. 21 RODO). W tym celu można skontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Wraz z wniesieniem sprzeciwu kończy się jednak również nasza rozmowa.

Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktowania się z nami zostaną w takim przypadku usunięte, pod warunkiem, że nie ma żadnych przesłanek do roszczeń z tytułu gwarancji lub odpowiedzialności umownej lub nie mamy żadnych roszczeń wobec użytkownika. We wszystkich innych przypadkach dane zostaną zablokowane, tak aby tylko nasze kierownictwo miało dostęp do tych danych i tylko w celu ustawowych powodów przechowywania lub w celu obrony lub dochodzenia rzeczywistych lub potencjalnych roszczeń do upływu okresu przedawnienia (patrz powyżej nasze informacje na temat okresu przechowywania).

Polityka prywatności dla urbnups
W zakresie, w jakim korzystamy z usług urbnups na naszej stronie internetowej, obowiązują również następujące zasady
urbnups udostępnia różne treści w obszarze cyfrowego przetwarzania danych.
Turystyka, z której możesz korzystać jako nasz użytkownik.
urbnups gromadzi i przetwarza następujące dane, które są technicznie niezbędne do zapewnienia użytkownikowi
wyświetlać żądaną usługę i zapewniać stabilność i bezpieczeństwo
(Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):
- Adres IP
- Data i godzina zapytania
- Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)
- Treść żądania (konkretna strona)
- Status dostępu/kod statusu HTTP
- Ilość przesłanych danych w każdym przypadku
- Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
- Przeglądarka
- System operacyjny i jego interfejs
- Język i wersja oprogramowania przeglądarki.
- Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie udostępniany żadnym innym przechowywanym przez nas danym.
zebrane dane są łączone.
Nie mamy wpływu na gromadzone dane i operacje przetwarzania danych przez
dostawców, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów, dla których są one gromadzone.
przetwarzania lub okresów przechowywania.
Podstawą prawną korzystania z usług urbnups jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych
przez urbnups można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Tam
Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw i obowiązków w tym zakresie.
Opcje ustawień w celu ochrony prywatności.
Polityka prywatności urbnups UG (haftungsbeschränkt),

Usługi świadczone przez Hannover Marketing und Tourismus GmbH

Komponenty firmy Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) są zintegrowane na tej stronie. Celem HMTG jest promowanie 21 gmin regionu Hanoweru w całym kraju. HMTG działa również jako dostawca usług turystycznych i oferuje wszystkie usługi związane z pobytem w regionie Hanoweru z zespołem wycieczek miejskich (w tym sprzedaż pakietów doświadczeń i wycieczek po mieście), usługami zakwaterowania i informacją turystyczną. W tym celu HMTG wykorzystuje zintegrowane przez Iframes komponenty następujących firm:

Platforma rezerwacji hoteli, pakiety wrażeń, wycieczki po mieście, sklep internetowy z biletami.

My.IRS GmbH
Dornierstr. 4
D-82178 Puchheim/NIEMCY
E-mail: info@tomas-travel.com
Web: www.tomas-travel.com
Telefon: +49 89 84102045
Faks: +49 89 84102047
Siedziba My.IRS GmbH: D-82178 Puchheim
Sąd rejonowy w Monachium, HRB 157049
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH)

Metody płatności za pośrednictwem My.IRS GmbH

Datatrans (Mastercard, Visacard)
Datatrans AG
Kreuzbühlstrasse 26
CH-8008 Zurych
Szwajcaria
Rejestr handlowy: kanton Zurych, CH-400.3.008.700-8
Numer VAT (podatek od wartości dodanej): CHE-100.847.043 VAT
Kierownictwo: Hanspeter Maurer, Bettina Reimers, Urs Kisling
Telefon: +41 44 256 81 91
Faks: +41 44 256 81 98
e-mail: Ogólny: info@datatrans.ch

PayPal
Na naszej stronie internetowej oferujemy między innymi płatności za pośrednictwem PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej "PayPal").
W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem systemu PayPal wprowadzone dane dotyczące płatności zostaną przesłane do systemu PayPal.
Przekazywanie danych Użytkownika firmie PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości.
ziemia w zasięgu wzroku AG
Brühlmatten 16
D-79295 Sulzburg/NIEMCY
E-mail: info@land-in.sicht.de
Web: www.land-in-sicht.de
Telefon: +49 7634 56956-0
Faks: +49 7634 56956-99
Siedziba spółki land in sicht AG: D-79295 Sulzburg
Sąd rejonowy Freiburg i.Br., HRB 300725
Forma prawna: Spółka akcyjna (AG)

Podziel się tą stroną

WhatsApp
E-mail

podobne posty

Holandia w Autostadt

W tym roku The Ritz-Carlton w Wolfsburgu powita reprezentację Holandii na Mistrzostwach Europy w 2024 r. Drużyna może trenować na stadionie AOK kobiecej drużyny Bundesligi Wolfsburg.

[CZYTAJ WIĘCEJ]
Szukaj