Hannover Living: Hannover Living Logo

dataskydd

Dataskydd

 1. Dataskydd i korthet

Allmänna anmärkningar
Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår integritetspolicy som finns under denna text.
Datainsamling på vår webbplats
Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?
Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?
Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.
Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig främst om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du besöker vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?
En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?
Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket för detta ändamål och för ytterligare frågor om ämnet dataskydd. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part
När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta sker främst med hjälp av cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om detta hittar du i följande dataskyddsdeklaration.
Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om invändningsmöjligheterna i denna dataskyddsdeklaration.

 1. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

dataskydd
Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.
När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.
Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet
Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är:

Hannover Marknadsföring & Turism GmbH
Verkställande direktör Hans Christian Nolte
Vahrenwalder Str. 7
30165 Hanover
Telefon: 0511-1234900
E-post: info@hannover-marketing.de

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser eller liknande).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling
Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten i den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att överklaga till behörig tillsynsmyndighet
I händelse av överträdelser av dataskyddslagen har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddskommissionären i den federala stat där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering
Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i din webbläsarrad. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering
Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om tillämpligt, en rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket.

Invändning mot reklam via e-post
Användningen av kontaktuppgifter som publiceras inom ramen för impressumskyldigheten för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen har begärts är härmed förbjuden. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel skräppost.

 1. Ombud för dataskydd

Dataskyddsombud som krävs enligt lag
Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.
Hannover Marknadsföring & Turism GmbH
Ombud för dataskydd André Lawiszus
Vahrenwalder Str. 7
30165 Hanover
Telefon: 0511-12349023
E-post: datenschutz@hannover-marketing.de

 1. Datainsamling på vår webbplats

Kakor
Vissa av våra webbsidor använder så kallade cookies. Cookies orsakar ingen skada på din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.
De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies lagras på din terminalenhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.
Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du avaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.
Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. kundvagnsfunktion) lagras på grundval av art. 6 (1) lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.
 

 1. Sociala medier

Facebook-plugins (Gilla & Dela-knapp)
Plugins från det sociala nätverket Facebook, leverantör Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, är integrerade på våra sidor. Du kan känna igen Facebook-plugins genom Facebook-logotypen eller "Gilla"-knappen på vår webbplats. En översikt över Facebook-plugins hittar du här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
När du besöker våra sidor upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin. Facebook får därigenom information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks "Gilla"-knapp medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. På så sätt kan Facebook koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller dess användning av Facebook. Mer information om detta hittar du i Facebooks sekretesspolicy på: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på våra sidor till ditt Facebook-användarkonto ber vi dig att logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

Plugin för Instagram
På våra sidor finns funktioner från tjänsten Instagram integrerade. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. På så sätt kan Instagram koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller dess användning av Instagram.
För mer information, se Instagrams integritetspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Användning av chatboten "Hanno"

Vi använder chatboten "Hanno" från Dr Schengber & Friends GmbH, Schorlemerstr. 12-14, D-48143 Münster (DSaF) på vår webbplats för att förbättra tillgängligheten och kommunikationen med användare och intresserade parter.

Information om dataskydd hos leverantören DSaF hittar du här: https://botcamp.ai/datenschutz/

Vi har ingått ett avtal om orderbehandling med DSaF, vilket ger tillräckliga garantier för databehandling som överensstämmer med dataskyddsbestämmelserna och är säker.

Den programvara för chattbotar som används på denna webbplats använder maskininlärning för att bättre förstå och svara på användarnas uppgifter. För detta ändamål skickas inmatningen till externa servrar och analyseras där. Detta är det enda sättet att få chattboten att fungera. Inga personuppgifter begärs eller krävs vid någon tidpunkt inom chattboten. Användarna kan därför inte identifieras så länge de inte anger några personuppgifter. De icke-personliga uppgifter som anges används för inlärningssyften och lagras för utbildningssyften. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f i GDPR. Din IP-adress samlas in av systemet under användningen.

Syfte med databehandling
Användningen av chatbots hjälper oss att snabbt och tillförlitligt svara på användarförfrågningar på vår webbplats och därigenom öka användarvänligheten och tillgängligheten. I slutändan tjänar användningen också våra reklam- och marknadsföringsintressen, eftersom det gör det möjligt för oss att komma i kontakt med personer som är intresserade av våra tjänster snabbare och effektivare. Insamlingen av din IP-adress tjänar till att skilja dig från andra besökare och chattare så att flera chattar inte öppnas samtidigt av samma användare. Om du anger ytterligare uppgifter i chattfönstret är detta frivilligt och syftet bestäms av din begäran.

Rättslig grund för databehandling
Databehandlingen sker på grundval av den rättsliga grunden i artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse för denna databehandling ligger i de ovan nämnda syftena och i att överhuvudtaget kunna behandla din förfrågan.

Lagringens varaktighet
Uppgifterna och innehållet i chattarna lagras på DSaF:s servrar av systemet i högst 3 månader, i vissa fall raderas de också tidigare genom manuell radering av oss.

I annat fall lagrar vi de uppgifter som samlats in på grundval av ett berättigat intresse tills det berättigade intresset inte längre finns, ett övervägande kommer till en annan slutsats eller du har lämnat in en invändning i enlighet med art. 21 GDPR (se den visuellt markerade "Rätt att invända mot behandling på grundval av berättigat intresse" under C.). Det kontrolleras regelbundet, minst en gång per år, om det berättigade intresset fortfarande föreligger. I synnerhet upphör vårt intresse om uppgifterna inte längre är tillräckligt relevanta för oss när det gäller analys och statistik över användningen av webbplatsen på grund av tidens gång, vilket kan antas senast efter tre år.

Möjlighet till invändning och avlägsnande
Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation. Om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter (se artikel 21 i GDPR). Du kan kontakta oss per post eller e-post för att göra detta. I och med invändningen avslutas dock även vårt samtal.

Alla personuppgifter som lagras i samband med att du kontaktar oss raderas i detta fall, förutsatt att det inte finns några indikationer på avtalsenliga garanti- eller ansvarsanspråk eller att vi inte har några anspråk mot dig. I alla andra fall kommer uppgifterna att blockeras så att endast vår ledning har tillgång till dessa uppgifter och endast i syfte att uppfylla de lagstadgade lagringsskälen eller i syfte att försvara eller hävda faktiska eller potentiella anspråk fram till utgången av preskriptionstiden (se ovan vår information om lagringstiden).

Integritetspolicy för urbnups
I den mån vi använder oss av urbnups tjänster på vår webbplats gäller även följande
följande dataskyddsdeklaration. urbnups tillhandahåller olika innehåll inom området digital
Turism, som du kan använda som våra användare.
urbnups samlar in och behandlar följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att förse dig med
visa den önskade tjänsten och säkerställa stabilitet och säkerhet
(Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 mening 1 lit. f GDPR):
- IP-adress
- Datum och tidpunkt för förfrågan
- Tidszonsskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT)
- Innehåll i begäran (specifik sida)
- Status för åtkomst/HTTP-statuskod
- Mängd data som överförs i varje enskilt fall
- Webbplats från vilken begäran kommer
- Webbläsare
- Operativsystem och dess gränssnitt
- Språk och version av webbläsarens programvara.
- Den IP-adress som överförs av din webbläsare kommer inte att delas med några andra uppgifter som vi har.
insamlade data är sammanslagna.
Vi har inget inflytande på de insamlade uppgifterna och databehandlingen hos
leverantörer, och vi är inte heller medvetna om den fulla omfattningen av datainsamlingen, syftena med
behandling eller lagringsperioder.
Den rättsliga grunden för användningen av urbnups tjänster är Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f GDPR.
Ytterligare information om syftet med och omfattningen av insamling och behandling av uppgifter
av urbnups finns i leverantörens integritetspolicy. Där
hittar du också ytterligare information om dina rättigheter och skyldigheter i detta avseende.
Inställningsalternativ för att skydda din integritet.
Integritetspolicy för urbnups UG (haftungsbeschränkt),

Friskrivningsklausul

 1. Chatboten lär sig av användarnas och dess redaktörers beteende och kommunikation. Den kan därför komma att göra uttalanden som:
 2. a) uppfattas som olämpligt,
 3. b) som inte är aktuella,
 4. c) som inte är fullständiga,
 5. d) som inte är sakligt korrekta.

I synnerhet ges ingen garanti för detta,

 1. att de platser du söker kan nås när som helst.
 2. att öppettiderna är uppdaterade.
 3. att (inträdes)priserna är uppdaterade.
 4. att händelser äger rum.

I tveksamma fall måste riktigheten i den AI-genererade informationen verifieras av den person som använder den.

 1. Leverantören utesluter härmed uttryckligen allt ansvar för de uttalanden som görs av chatboten. Ansvarsanspråk som rör materiell eller immateriell skada som orsakas av användning eller icke-användning av den information som tillhandahålls eller av användning av felaktig eller ofullständig information är i princip uteslutna, såvida det inte finns bevis för uppsåt eller grov vårdslöshet. Alla erbjudanden kan ändras och är icke-bindande. I synnerhet lämnas ingen garanti.

 

Tjänster från Hannover Marketing und Tourismus GmbH

På denna webbplats finns delar av företaget Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) integrerade. HMTG:s mål är att marknadsföra de 21 kommunerna i Hannoverregionen över hela landet. HMTG fungerar också som en leverantör av turisttjänster och erbjuder alla tjänster relaterade till en vistelse i Hannoverregionen med sitt stadsreseteam (inklusive försäljning av upplevelsepaket och stadsrundturer), logitjänster och turistinformation. För detta ändamål använder HMTG komponenter integrerade av Iframes från följande företag:

Hotellbokningsplattform, upplevelsepaket, stadsrundturer, onlinebutik inkl. biljettförsäljning

My.IRS GmbH
Dornierstr. 4
D-82178 Puchheim/GERMANY
E-post: info@tomas-travel.com
Webb: www.tomas-travel.com
Telefon: +49 89 84102045
Fax: +49 89 84102047
My.IRS GmbH:s säte: D-82178 Puchheim
Lokala domstolen i München, HRB 157049
Juridisk form: Företag med begränsat ansvar (GmbH)

Betalningsmetoder via My.IRS GmbH

Datatrans (Mastercard, Visacard)
Datatrans AG
Kreuzbühlstrasse 26
CH-8008 Zürich
Schweiz
Handelsregister: Kanton Zürich, CH-400.3.008.700-8
Momsnummer (mervärdesskatt): CHE-100.847.043 MOMS
Ledning: Hanspeter Maurer, Bettina Reimers, Urs Kisling
Telefon: +41 44 256 81 91
Fax: +41 44 256 81 98
e-post: Allmänt: info@datatrans.ch

PayPal
På vår webbplats erbjuder vi bland annat betalning via PayPal. Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal").
Om du väljer betalning via PayPal kommer de betalningsuppgifter du anger att överföras till PayPal.
Överföringen av dina uppgifter till PayPal baseras på artikel 6.1 a i GDPR (samtycke) och artikel 6.1 b i GDPR (behandling för att fullgöra ett avtal). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. En återkallelse påverkar inte effektiviteten av tidigare databehandling.
land i sikte AG
Brühlmatten 16
D-79295 Sulzburg/GERMANY
E-post: info@land-in.sicht.de
Webb: www.land-in-sicht.de
Telefon: +49 7634 56956-0
Fax: +49 7634 56956-99
Registrerat säte för land in sicht AG: D-79295 Sulzburg
Lokal domstol Freiburg i.Br., HRB 300725
Rättslig form: Aktiebolag (AG)

Dela denna sida

Whatsapp
E-post

liknande inlägg

Hannover Living: Raschplatz Openair Fußball

Raschplatz Sommar Friluftsliv

Upplev oförglömliga stunder på våra olika evenemang och njut av sommaren till fullo. Från den 14 juni till den 20 september kommer Raschplatz att förvandlas till en livlig mötesplats full av sport, nöje och gemenskap.

[LÄS MER]
Sök